Välkommen till Lighthouse

Lighthouse General Insurance Company Ltd och Lighthouse Life Assurance Company Limited är skadeförsäkringsbolag med tillstånd att teckna olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och försäkring vid ekonomisk skada respektive livförsäkring, livränta och försäkring mot inkomstbortfall.

Båda företagen är hemmahörande i Gibraltar och driver gränsöverskridande försäkringsverksamhet. Verksamheten bedrivs i Storbritannien, Irland, Italien, Polen, Portugal, Tyskland, Spanien, Sverige, Danmark och Norge. I Spanien har en filial för varje företag också etablerats i enlighet med EU:s lagstiftning och lokal lagstiftning. Företagen har varit under avveckling sedan april 2017.

Som ett resultat av företagens Brexit Mitigation Strategy föreslås att den återstående försäkringsverksamheten överförs till företagens återförsäkrare. Se ”Brexit Portfolio Transfer” för mer information.