Lighthouse General Insurance Company Limited (Company Number 92317) and Lighthouse Life Assurance Company Limited (Company Number 92318)

provide insurance services to Alior Bank SA, with its registered office at ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa and
Bank BPH Spółka Akcyjna, with its registered office at Al. Pokoju 1 Street, 31-548 Kraków Poland, registered in the District Court for city of Kraków (Kraków-Śródmieście), XI Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000010260, NIP: 675-000-03-84, with paid up share capital of PLN 383 339 555.00


Grupowe Ubezpieczenie Kredytobiorców i Posiadaczy Kart Kredytowych skierowane do:

- Kredytobiorców którzy zawarli z Bankiem umowę kredytu ratalnego
- Kredytobiorców którzy zawarli z Bankiem umowę kredytu gotówkowego
- Kredytobiorców którzy zawarli z Bankiem umowę kredytu hipotecznego
- Kredytobiorców którzy zawarli z Bankiem umowę kredytu samochodowego
- Posiadaczy kart kredytowych
Bank BPH SA i Alior Bank SA

Bank BPH SA
Al. Pokoju 1
31-548
Krakow

Alior Bank SA
ul. Postępu 18 B
02-676
Warszawa


AXA Partners - Credit & Lifestyle Protection

WFC Building, 53 Plater Street
00-113 Warszawa, Poland
tel.: (22) 526 29 29