Spółki Lighthouse General Insurance Company Limited oraz Lighthouse Life Assurance Company Limited zostały założone 22 lipca 2004 na Gibraltarze. Tam też znajduje się ich zarząd, a ich działalność podlega tamtejszemu prawu.

Na mocy statusu samorządnego terytorium należącego do Wielkiej Brytanii, Gibraltar podlega wszystkim dyrektywom Unii Europejskiej dotyczących ubezpieczeń na życie, pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych. Obejmuje to dyrektywy dotyczące wymogów Unii Europejskiej co do wypłacalności oraz minimalnych funduszy gwarancyjnych. Jako centrum finansowe, Gibraltar podlega nadzorowi Komisji Usług Finansowych (Financial Services Commission - http://www.fsc.gi) i cieszy się międzynarodową sławą. W 1997, w wyniku audytu przeprowadzonego przez brytyjską komisję inspekcyjną, Wielka Brytania potwierdziła, że nadzór nad sektorem ubezpieczeń na Gibraltarze odpowiada brytyjskim standardom w tej dziedzinie. Ponieważ Gibraltar wraz z Wielką Brytanią znajdują się w Unii Europejskiej, spółki Lighthouse mogą oferować usługi ubezpieczeniowe bezpośrednio na całym terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obie spółki stosują się do prawa o ochronie danych osobowych obowiązującego na Gibraltarze (zgodnego z dyrektywami UE) i zostały zarejestrowane w biurze Komisarza ds. Ochrony Danych Osobowych na Gibraltarze.