Zapraszamy do Lighthouse

Lighthouse General Insurance Company Limited oraz Lighthouse Life Assurance Company Limited to firmy ubezpieczeniowe uprawnione do zajmowania się ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi w kategorii wypadkowej, chorobowej oraz strat finansowych. Oferujemy również ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia rentowe oraz na wypadek utraty zdrowia.

Obie spółki prowadzą działalność według prawa Unii Europejskiej dotyczącego regulacji firm ubezpieczeniowych oraz prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń. Siedziby główne obu firm znajdują się na Gibraltarze, a usługi ubezpieczeniowe oferowane są w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech, Polsce, Portugalii, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Danii oraz Norwegii. W Hiszpanii i oddziały obu spółek powstały zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz lokalnym. Spółki wycofują się z rynku od kwietnia 2017 r.

W wyniku strategii łagodzenia skutków Brexit zaproponowano, aby pozostała działalność ubezpieczeniowa została przeniesiona do reasekuratora spółek. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części „Przeniesienie portfela Brexit”.