Velkommen til Lighthouse

Lighthouse General Insurance Company Limited og Lighthouse Life Assurance Company Limited er skadeforsikringsselskaper med tillatelse til å opprette henholdsvis ulykkesforsikringer, forsikringer vedrørende kritisk sykdom samt diverse økonomiske tap, og livsforsikring, livrente og uføre/helseforsikringer.

Begge enheter er basert i Gibraltar, opererer under Europeisk (EU)-lovgivning om regulering av forsikringsselskaper og levering av forsikring innen EU, og tilbyr forsikringer i Storbritannia, Irland, Italia, Polen, Portugal, Tyskland, Spania, Sverige, Danmark, og Norge. En avdeling av hvert selskap er blitt opprettet i Spania, i samsvar med EU-direktiver og lokal lovgivning. Selskapene har vært i omstilling siden april 2017.

Som et resultat av selskapenes strategi for å begrense Brexit-problemer er det foreslått å overføre den resterende forsikringsvirksomheten til selskapenes reassurandør. Ytterligere detaljer fremgår av Brexit-porteføljeoverdragelsen.