Välkommen till Lighthouse

Lighthouse General Insurance Company Ltd och Lighthouse Life Assurance Company Limited är skadeförsäkringsbolag med tillstånd att teckna olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och försäkring vid ekonomisk skada respektive livförsäkring, livränta och försäkring mot inkomstbortfall.

Båda företagen är hemmahörande i Gibraltar och driver gränsöverskridande försäkringsverksamhet. Verksamheten bedrivs i Storbritannien, Irland, Italien, Polen, Portugal, Tyskland, Spanien, Sverige, Danmark och Norge. I Spanien har en filial för varje företag också etablerats i enlighet med EU:s lagstiftning och lokal lagstiftning.