Velkommen til Lighthouse

Lighthouse General Insurance Company Limited og Lighthouse Life Assurance Company Limited er selskaber, der har licens til at tegne skadesforsikringer for respektivt ulykker, sygdom og diverse former for finansielle tab samt livsforsikring, livrente samt permanent helbredsforsikring.

Begge selskaber er placerede på Gibraltar og drives i henhold til EU-lovgivningen, der regulerer forsikringsselskaber og tilvejebringelsen af forsikringer inden for EU, og selskaberne forsikrer mod risici i England, Irland, Italien, Polen, Portugal, Tyskland, Spanien, Sverige, Danmark og Norge. Spanien er der blevet etableret en afdeling for hvert selskab i henhold til EU-lovgivning og lokal lovgivning.